Ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego

Tylko 800 zł rocznie (płatność jednorazowa)*

Istnieje możliwość rozłożenia na raty:
Przy 2 ratach -składka 880 zł rocznie, przy 11 ratach (Smart11) - składka 984 zł*

Jesteś agentem ubezpieczeniowym?

Współpracujesz z więcej niż jednym towarzystwem ubezpieczeń?

Jeżeli tak, to powinieneś posiadać ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego.

 

Sumy gwarancyjne ubezpieczenia:

  • 1 250 618 € w odniesieniu do jednego zdarzenia
  • 1 875 927 € w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Kara za brak ubezpieczenia wynosi 1000 €

 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

 

*Jeżeli posiadasz do 5 osób wykonujących czynności agencyjne

Jeżeli posiadasz od 6 do 10 osób wykonujących czynności agencyjne składka za polisę wynosi 1000 zł.